פסח

לקראת חג החרות נתאסף בתחילת חודש ניסן לשמוע דברי תורה ואמונה שיתנו לנו את הכוחות וההבנה החשובה של החג לפני ההכנות הרבות ויעמיקו את הבנתנו מעניין החג שבו נולד עם ישראל.

בשנת תשע"ז לא יתקיים יום עיון פסח