חנוכה

לקראת חג החנוכה ימי אור ושמחה.....

זוכות נשים ובנות רבות להגיע למדרשה ליום עיון, 

להאזין לדברי תורה ולהתמלא ברוח גבורה ואמונה.

 

לשיעורים מיום העיון לחנוכה תשע"ח