אירועים מיוחדים

פרטים ליום פתוח לשנת הלימודים תשע"ט יפורסמו בקרוב.

 ניתן לבוא ולבדוק את התכנית לקראת שנת הלימודים תשע"ט בתיאום מראש עם רותה 052-4700927