תוכנית שירות לאומי

 התוכנית לשנת תשע"ח מתחילה בכ"ג חשון